Na straży dziedzictwa Kresów - Festiwal Dziedzictwa Kresów coraz bliżej

 1250101

Festiwal Dziedzictwa Kresów zbliża się powoli, co było doskonale widoczne 5 czerwca 2019 r. w urzędzie marszałkowskim i wokół niego. Najpierw w sali audytoryjnej miało miejsce spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla kadry pedagogicznej z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej. Była to inauguracja programu „Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność”. W imieniu samorządu województwa zebranych przywitał wiceprzewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Cypryś. Ważne jest - mówił - abyśmy nie położyli kresu temu dziedzictwu, ale ocalili dziedzictwo Kresów.

Program "Kresowy" ma na celu popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, dostarczać wiedzy, propagować „kulturę pamięci” o dawnych Kresach. Program jest fundamentem dla zajęć, które ukażą młodzieży polski dorobek kulturowy poza granicami kraju. Kolejnymi elementami tego programu będą warsztaty praktyczne oraz wizyta studyjna „Podróż na Kresy” dla nauczycieli uczestniczących w programie.

Popołudniu przed urzędem natomiast tętniło życiem Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej z jedzeniem regionalnym, rękodziełem i muzyką. Gości powitał wraz ze starostą Zenonem Swatkiem i wójtem gminy Lubaczów Wiesławem Kaplem wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

„Festiwal Dziedzictwa Kresów" zainicjowany został przez Gminę Lubaczów w 2009 r. i obecnie wykroczył daleko poza gminę, a od 2016 jednym ze współorganizatorów jest Województwo Podkarpackie. Festiwaal ma wspomomagać i pilęgnować tożsamość i kulturę Kresów, zachowywać i promować ich dziedzictwo. Festiwal z czasem stał się także ważnym elementem w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywności społecznej oraz włączył element edukacyjny. 

Poprzednia edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie została uznana w 12 edycji plebiscytu "Wydarzenie Historyczne Roku" za najważniejsze wydarzenie 2018 roku. Uroczysta Gala wręczenia nagród i statuetek miała miejsce 3 czerwca 2019 r. w Warszawie. 

Późniejsze wydarzenie z Miasteczka Ziemi Lubaczowskiej: miasteczko ziemi lubaczowskiej cd

Fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku

 • _1250026
 • _1250027
 • _1250028
 • _1250029
 • _1250031
 • _1250032
 • _1250033
 • _1250036
 • _1250037
 • _1250038
 • _1250041
 • _1250042
 • _1250043
 • _1250044
 • _1250045
 • _1250047
 • _1250048
 • _1250050
 • _1250051
 • _1250052
 • _1250054
 • _1250055
 • _1250060
 • _1250062
 • _1250063
 • _1250064
 • _1250065
 • _1250066
 • _1250070
 • _1250071
 • _1250075
 • _1250077
 • _1250078
 • _1250082
 • _1250083
 • _1250086
 • _1250087
 • _1250089
 • _1250091
 • _1250092
 • _1250094
 • _1250099
 • _1250101
 • _1250105
 • _1250107
 • _1250109
 • _1250110
 • _1250115