Konferencja naukowa "Międzynarodowe i europejskie aspekty prawnokarnej ochrony osób pokrzywdzonych - między teorią a praktyką"

 1250001

Konferencja naukowa "Międzynarodowe i europejskie aspekty prawnokarnej ochrony osób pokrzywdzonych - między teorią a praktyką"miała miejsce w czwartek 30 maja 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Konferencje otworzyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Wojewoda podkreśliła, jak ważne znaczenie w realiach demokratycznego państwa prawnego ma ochrona ofiar przestępstw. To od szybkiej i zdecydowanej reakcji państwa w walce z przestępczością zależy nasze poczucie bezpieczeństwa – powiedziała wojewoda.

Zgromadziliśmy się w dniu dzisiejszym, aby pochylić się nad ciekawym i bardzo ważnym, merytorycznym zagadnieniu, jakim jest niewątpliwe, ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Jako człowiekowi, a tym bardziej jako Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, leży mi na sercu, szczera chęć pomocy osobom, które zostały poszkodowane bezprawnym atakiem na ich cześć, godność, życie czy mienie. Sejmik Wojewódzki – staje się dziś miejscem, gdzie o problemach i o metodach ochrony osób pokrzywdzonych będą rozmawiać przedstawiciele różnych grup zawodowych, eksperci, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, akademicy czy też osoby reprezentujące Ośrodki Wsparcia Społecznego. Uważam, za koniecznie analizowanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak handel ludźmi, mobbing, ciężkie przestępstwa kryminalne, działalność międzynarodowych grup przestępczych i wiele, wiele innych powinna mieć swój szeroki, pluralistyczny wymiar - mówił przewodniczący sejmiku.

Celem konferencji było propagowanie wiedzy oraz idei ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności w wymiarze międzynarodowym jak i europejskim. Konferencja stanowiła także merytoryczne podsumowanie zadania badawczego „System międzynarodowego i europejskiego prawa karnego a zwalczanie przestępczości i ochrona praw człowieka”.

Merytoryczną opiekę nad projektem i funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej konferencji sprawował prof. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, który wygłosił wykład inauguracyjny. Pozostałe referaty wygłosili m.in. prof. UR dr hab. Jan Olszewski, dr Kamil Szpyt z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, SSR dr Marcin Dudzik, SSR dr Beata Bury, dr Elżbieta Małecka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja zorganizowana zostało przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Wojewodą Podkarpackim oraz z Kancelarią Sejmiku pod patronatem m. in. przewodniczącego sejmiku. W ramach projektu „Wybrane zagadnienia systemu zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście porównawczoprawnym”, który sfinansowany został przez Ministra Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości.

W konferencji udział wzięli m. in. prokuratorzy, kuratorzy, przedstawiciele służb mundurowych - policji, służby więziennej, świata nauki, studenci.

Fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 • 61307023_2296675837045792_6952425271848861696_o
 • 61377278_2296677023712340_4223399233744535552_o
 • 61442133_2296675043712538_8990685715373228032_o
 • 61585519_2296676393712403_4041613871062974464_o
 • 61661745_2296676457045730_7709858229265629184_o
 • 61679342_2296676900379019_4523688160076496896_o
 • 62000118_2296676060379103_6096448842490707968_o
 • _1240983
 • _1240984
 • _1240985
 • _1240986
 • _1240987
 • _1240988
 • _1240989
 • _1240990
 • _1240994
 • _1240997
 • _1240998
 • _1250001
 • _1250002
 • _1250003
 • _1250004
 • _1250008
 • _1250009
 • _1250010
 • _1250012
 • _1250013
 • _1250016
 • _1250017
 • _1250018
 • _1250019