Pożegnanie Konsula Honorowego Niemiec w Rzeszowie

DSC 8382

Współpraca między narodami jest wyzwaniem i zadaniem niezwykle odpowiedzialnym. Wypełnianie go musi prowadzić do mądrego zacieśniania więzi, wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach życia społecznego, zacieśniania wzajemnych relacji – pisali przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś w liście skierowanym do Adama Gajdka – Konsula Honorowego Niemiec w Rzeszowie. Pełnił on tę funkcję od 2005 r., wspierając kontakty gospodarcze pomiędzy województwem podkarpackim a regionami niemieckimi oraz służył radą i pomocą obywatelom niemieckim przebywającym na terenie Podkarpackiego. Uroczyste pożegnanie konsula miało miejsce w obecności Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie dr Michaela Groβa 20 maja 2019 r. w rzeszowskim Ratuszu. Przybyli na nie m. in. senator RP Aleksandr Bobko, przedstawiciel wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, reprezentanci samorządów, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji zajmujących się rozwijaniem stosunków polsko-niemieckich.

Serdecznie dziękujemy za wiele lat pełnienia funkcji Konsula Honorowego i działań na rzecz współpracy dwóch narodów – polskiego i niemieckiego. Dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie każdego dnia wspólnej historii Polski i Niemiec poprzez coraz lepszą współpracę gospodarczą i kulturalną. Pana działalność staje się zapisanym już elementem historii i będzie przykładem dla kolejnych pokoleń – mówił podczas uroczystości wiceprzewodniczący Cypryś.

Podczas wystąpienia odczytał także list marszałka województwa Władysława Ortyla, skierowany do odchodzącego konsula. Kieruję do Pana słowa podziękowania za wieloletnie starania i wysiłki na rzecz rozwoju współpracy polsko-niemieckiej oraz tworzenia dobrego klimatu dla podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć, które wpłynęły na kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy Polakami i Niemcami w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego - czytał wiceprzewodniczący.  Wiceprzewodniczący Cypryś przekazał wraz z listami okolicznościowy grawerton od władz sejmiku oraz szklaną paterę od zarządu województwa.

Konsul Adam Gajdek w swoim pożegnalnym wystąpieniu wspominał swoje lata pracy jako konsul, sukcesy i okoliczności w jakich powstawał konsulat honorowy. Na ręce konsula skierowano także wiele ciepłych życzeń pomyślności w nowych wyzwania zawodowych i w życiu prywatnym.

Tekst i fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku

 • DSC_8300
 • DSC_8307
 • DSC_8308
 • DSC_8310
 • DSC_8311
 • DSC_8312
 • DSC_8315
 • DSC_8318
 • DSC_8320
 • DSC_8321
 • DSC_8323
 • DSC_8324
 • DSC_8326
 • DSC_8327
 • DSC_8329
 • DSC_8330
 • DSC_8332
 • DSC_8333
 • DSC_8338
 • DSC_8339
 • DSC_8340
 • DSC_8342
 • DSC_8344
 • DSC_8345
 • DSC_8349
 • DSC_8351
 • DSC_8352
 • DSC_8353
 • DSC_8354
 • DSC_8355
 • DSC_8357
 • DSC_8358
 • DSC_8359
 • DSC_8364
 • DSC_8365
 • DSC_8366
 • DSC_8367
 • DSC_8368
 • DSC_8369
 • DSC_8372
 • DSC_8374
 • DSC_8376
 • DSC_8378
 • DSC_8380
 • DSC_8382
 • DSC_8383
 • DSC_8385
 • DSC_8387
 • DSC_8390
 • DSC_8392