Delegacja z Podkarpacia w Zadarze

4

Na zaproszenie Żupana Zadarskiego, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radny Adam Drozd Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Radna Kamila Piech Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego i Rafał Polak dyrektor Kancelarii Sejmiku, uczestniczyli w obchodach Dni Żupani Zadarskiej. Uroczystości zostały wzbogacone przez licznych znakomitych gości w tym inne zagraniczne delegacje (wśród nich: delegacje z Baranja County z Węgier, regionu Trnavy ze Słowacji oraz z południowo-wschodniego regionu z Czech).

W Zadarze znajduje się port pasażerski, handlowy i rybacki, stocznia oraz port lotniczy. Zadar jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie bardzo dobrze funkcjonuje przemysł spożywczy, chemiczny i włókienniczy, kwitnie na wysokim poziomie życie kulturalne. Liczne grupy turystów odwiedzają corocznie tutejsze liczne zabytki i muzea . Miejsce to także przyciąga studentów i ludzi nauki, gdzie kolejne pokolenia kształci Uniwersytet w Zadarze. Dni Żupani Zadarskiej zapoczątkowane zostały przez uhonorowanie chorwackich bohaterów wojennych na Centralnym Cmentarzu w Gradskim Groblje w Zadarze, gdzie polska delegacja złożyła wieńce i znicze. Następnie delegacja z Podkarpacia uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowego terminalu pasażerskiego portu morskiego Gaženica, dokonanym przez Prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović.

Podczas pobytu, Radni Wojewódzcy, odbyli wiele rozmów z przedstawicielami strony chorwackiej, wymieniając się własnymi doświadczeniami w zakresie realizacji zadań samorządowych. Rozmawiano o współpracy: gospodarczej, infrastrukturalnej, handlowej, promocyjnej i transportowej oraz wymianie młodzieży.

Podsumowaniem licznych i intensywnych spotkań roboczych było spotkanie z Żupanem Bozidarem Longinem i jego współpracownikami. Zaproponowano nowe inicjatywy, aby kontynuować już nawiązaną współpracę. Podczas spotkania Zupan poinformował gości o strategicznych projektach Żupani Zadarskiej, podkreślając potencjał nowego portu Gaženica oraz plany rozbudowy lotniska. Przedstawił również strefy ekonomiczne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, które ze względu na ich atrakcyjną pozycję, dają dodatkowy atut potencjalnym inwestorom. Kontynuacja współpracy z przyjaznymi regionami europejskimi jest możliwa na innych ważnych płaszczyznach, takich jak turystyka, edukacja i wymiana kulturalna.

Przedstawiciele Podkarpacia przedstawili projekt realizowany od wielu lat w trzech polskich regionach, który promuje wiedzę o Republice Chorwacji wśród uczniów szkół średnich i przyznaje wycieczkę do Chorwacji jako nagrodę. Żupania Zadarska będzie zatem gościć polskich uczniów opiekunami. Polska strona widzi również możliwość kontynuacji współpracy poprzez projekty i programy finansowane z funduszy strukturalnych UE, zwłaszcza duże projekty infrastrukturalne w sektorze transportu, w których województwo podkarpackie odnosi ogromne sukcesy i może podzielić się swoimi doświadczeniami z Żupanią Zadarską.

Podjęto rozmowy w sprawie otwarcia bezpośredniego połączenia lotniczego między Rzeszowem a Zadarem w sezonie letnim. W tym celu Polska delegacja, korzystając z uprzejmości dyrektora Portu lotniczego w Zadarze, dokonała wizji portu oraz zapoznała się z prezentacją na temat bieżącego funkcjonowania portu i jego dalszego rozwoju. Spotkanie z Żupanem było ostatnim punktem wizyty delegacji z Podkarpacia. Podkreślając piękno i wyjątkowy charakter województwa podkarpackiego, Radni przekazali materiały promujące województwo Podkarpackie. Z uwagi na liczne obszary współpracy, zarówno strona polska jak i chorwacka uznała konieczność zintensyfikowania wzajemnych działań, poprzez kolejne spotkania oficjalne i kontakty robocze.

 Fot. Rafał Polak/Kancelaria Sejmiku

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9