V sesja sejmiku województwa podkarpackiego

31

W dniu 25 lutego 2019 r. miła miejsce V sesja sejmiku województwa podkarpackiego. Podczas obrad radni zajmowali sie kwestiami dotyczącymi szkolnictwa, stypendiów dla podkarpackiej młodzieży oraz zmiany w budżecie to jedne z ważniejszych punktów dzisiejszej sesji Semiku Województwa Podkarpackiego.

Podjęta została także uchwała o przyznaniu odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. W poczet „Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego” przyjęto Alicję Haszczak – choreografa, pedagoga, animatora kultury, wybitną znawczynię tańców ludowych, która przez ponad 60 lat pracy zawodowej może pochwalić się bogatym dorobkiem artystycznym. Wśród zawodowych wyzwań, jakie realizowała pani Alicja Haszczak była praca na rzecz Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Kształcenie młodych tancerzy i promowanie tym samym polskiej kultury poza granicami kraju to jedno z wielu licznych artystycznych osiągnięć.

Więcej: V sesja sejmiku wojewodztwa podkarpackiego