Rok 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli

 BibktkpTURBXy83NTI4YWUyYjY0ZTBhZGI0NzQ0NjU1Zjg3ZTZhMDI5ZC5qcGeSlQMAzJ NA5nNAgaTBc0DFM0BvA

Na sesji sejmiku 28 stycznia 2019 r. radni województwa przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli w związku z setną rocznicą śmierci. Imieniem młodego żołnierza nazywano szkoły, place, ulice. II CK Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie uczęszczał, otrzymało jego imię, w 1932 r. na placu farnym w Rzeszowie stanął pomnik, a główne uroczystości związane z jego odsłonięciem odbyły się 18 września i nadano im wyjątkowo bogatą oprawę. Uczestniczyli w nich prezydent Ignacy Mościcki, marszałkowa Aleksandra Piłsudska z córkami, a także marszałkowie Sejmu i Senatu, kilku ministrów i kilkunastu generałów. Miejsce honorowe obok prezydenta przeznaczono dla matki bohatera - pani Elżbiety Kulowej. Po odsłonięciu pomnika odbyła się defilada garnizonu rzeszowskiego, licznych organizacji i stowarzyszeń, w tym 5 tysięcy strzelców. Pomnik został zburzony potem przez Niemców i postawiony ponownie w 1992 r.

Pamiętne uroczystości miały także miejsce w marcu 2002 r., których gościem honorowym uroczystości był Prezydent RP Ryszard Kaczorowski. Obchody rozpoczęły się w Kosinie o godz 900 w miejscowym kościele parafialnym Mszą Św. w intencji płk. Leopolda Lisa Kuli. Dalsza część odbyła się w szkole podstawowej i gimnazjum. Wówczas został poświęcony i otwarty szlak turystyczno - historyczny im. Płk Lisa Kuli wiodący z Kosiny poprzez Markowę, Handzlówkę, Kraczkowę i Cierpisz do Rzeszowa. Wkład w postanie szlaku miało II LO w Rzeszowie i jego dyrektor Jerzy Cypryś.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie ogłoszenia roku 2019 na Podkarpaciu
Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli

 

Dziejowy sukces z 1918 roku w postaci odrodzenia państwa polskiego to wynik zmagań wielu pokoleń Polaków oraz efekt szeregu procesów historycznych. Za jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach stały zasługi wybitnych jednostek oraz zaangażowanie wszystkich warstw narodu. Wśród wielu bohaterów, którzy symbolizują udaną walkę o Niepodległą oraz jej granice, jaśnieje postać Leopolda Lisa-Kuli.


Radni Województwa Podkarpackiego doceniając zasługi i ofiarną służbę jednego z najzdolniejszych polskich dowódców, a zarazem najmłodszego pułkownika Wojska Polskiego, ustanawiają rok 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Niech wspomnienie 100. rocznicy śmierci wielkiego patrioty, skauta, Strzelca, wybitnego legionisty i żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej, będzie dodatkową motywacją do krzewienia wartości, dla których walczył i umierał.

Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie k. Łańcuta. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie, gdzie przeniosła się rodzina Kulów. Wstępując w 1912 roku do Związku Strzeleckiego i przyjmując pseudonim „Lis”, stał się czołowy strzelcem Okręgu Rzeszowskiego, a jego ogromny talent przywódczy i organizatorski dostrzegł na ćwiczeniach Józef Piłsudski. W sierpniu 1914 roku wyruszył na czele kompani strzeleckiej do Krakowa, gdzie wraz z innymi legionistami rozpoczął się jego wojenny szlak. Uczestnicząc i dowodząc w wielu bitwach, w tym ratując od zagłady 7. pułk Legionów pod Kostiuchnówką, został za swoją postawę i poświęcenie mianowany w grudniu 1916 kapitanem i dowódcą batalionu.

Internowany po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, zajął się następnie tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem wschodnich, zostając w 1918 roku komendantem placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. W tym samym roku awansowany do stopnia majora doczekał odzyskania przez Polskę niepodległości. Kontynuował walką o ustalenie i obronę granic odrodzonej Ojczyzny, uczestnicząc na przełomie 1918/1919 roku w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom ukraińskim. Po szeregu zwycięskich potyczek zajął z 6 na 7 marca 1919 roku miasteczko Torczyn, gdzie zmarł ciężko ranny w bitwie. Awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika stał się prawdziwą legendą walk legionowych, a jego rzeszowski pogrzeb był okazją do ogromnej manifestacji patriotycznej.

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wybitnemu patriocie i żołnierzowi Rzeczypospolitej, który porzucając świat młodzieńczych marzeń ruszył do śmiertelnego boju o wolność Ojczyzny, stając się przykładem dla rówieśników i całego społeczeństwa. Jako wzór cnót obywatelskich i wojskowych jest bezcennym dziedzictwem regionu i Polski, a etos Lisa-Kuli nieustannie wzbogaca proces patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.

Niech ustanowienie roku 2019 Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli będzie okazją do popularyzacji tego niezwykłego bohatera, a zarazem zobowiązaniem nas wszystkich do ciągłego wzmacniania wspólnoty obywatelskiej oraz krzewienia wśród mieszkańców Podkarpacia tożsamości regionalnej w oparciu o najszlachetniejsze ideały i wartości narodu polskiego. Ich wiernym sługą i wojownikiem był Leopold Lis-Kula.

Lista uroczystości/konferencji/imprez związanych z obchodami Roku Płk. L. Lisa-Kuli:

 

Nazwa Miejsce i data Organizatorzy
Złożenie kwiatów i zniczy przy grobie płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Rzeszów,
5 marca 2019 r. (Cmentarz Pobitno)

Związek Strzelecki "Strzelec"
Uroczystości na Placu farnym w Rzeszowie z udziałem władz pańswowych, administracji wojewódzkiej, samorządu województwa, szkół, konbatantów, Związku Strzeleckiego. Rzeszów,
7 marca 2019 r.
Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Miasto Rzeszów, Związek Strzelecki "Strzelec", II Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY BOHATERSKIEJ ŚMIERCI PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI Kosina,
8 marca 2019 r.
Wójt Gminy Łańcut, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut, Dyrektor Zespołu Szkół w Kosinie
Niepodległość przechowana w księgach i pamiątkach – odszukaj, dotknij, zobacz…: zajęcia z elementami gry miejskiej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Rzeszów,
od 13 marca 2019 r.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
O Leopoldzie Lisie- Kuli po lwowsku Budy Głogowskie,
6 marca 2019 r.
 Instytut Pamięci Narodowej - oddział Rzeszów
Program telewizyjny - Podkarpackie Twarze Niepodległości - Leopold Lis-Kula
   Telewizja Rzeszów
Program telewizyjny - Śladami pułkownika Leopolda Lisa-Kuli - oryginalna lekcja historii IPN  18 lutego 2019 r.
 Telewizja Rzeszów
 Pociąg z wizerunkiem płk. L. Lisa-Kuli
 marzec 2019 r.
 POLREGIO