Modernizacja drogi Zaborów-Strzyżów zakończona

IMG 9579

Kolejna droga w regionie została zmodernizowana i tym samym polepszona została dostępność i spójność komunikacyjna regionu. Odcinek dorgi wojewódzkiej nr 988 Zaborów-Strzyżów został oddany do użytku po modernicaji. W dniu 20 grudnia 2018 r. na uroczystym otwarciu otwarciu spotkali się przedstawiciele wojewody, samorządu województwa i władz lokalnych, wykonawcy. Samorząd województwa reprezentowali Maria Kurowska - członek zarządu województwa, Jerzy Borcz - przewodniczący sejmiku i radna województwa Kamila Piech, która odczytała adres od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Ukończona kolejna inwestycja pokazuje dbałość władz samorządowych o poprawę jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa podróżowania oraz dostepności i atrakcyjności turystycznej Podkarpacia.

 • IMG_9550
 • IMG_9553
 • IMG_9555
 • IMG_9556
 • IMG_9558
 • IMG_9560
 • IMG_9564
 • IMG_9569
 • IMG_9570
 • IMG_9571
 • IMG_9575
 • IMG_9576
 • IMG_9577
 • IMG_9579
 • IMG_9581
 • IMG_9582