Dni Polskie w Suczawie

11

Przez trzy dni od 13 16 września 2018 r. trwały wydarzenia składające się na jubileuszową – 20 edycję Dni Polskich odbywającą się w rumuńskiej Suczawie. Przedsięwzięcie to łączy w sobie sympozjum dotyczące szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich oraz imprezy kulturalne. Wzięła w nich udział delegacja Podkarpacia, której przewodniczyła radna wojewódzka Ewa Draus.
Tegoroczne wydarzenia zainaugurowane zostały uroczystą sesją, której towarzyszyła wystawa przygotowana przez Instytut Polski w Bukareszcie z okazji Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Stulecia Wielkiego Zjednoczenia Rumunii.
Pobyt w Rumunii był również okazją do spotkań z dziećmi oraz kadrą pedagogiczną szkół polskich w Nowym Sołońcu i Pojanie Mikuli oraz do odwiedzenie monastyrów obronnych usytuowanych w wioskach wokół Suczawy. Delegacja z Podkarpacia wzięła też udział w dożynkach w Nowym Sołońcu, którym towarzyszyła prezenacja plonów i wyrobów regionalnych oraz koncerty folklorystyczne z udziałem zespołów polonijnych. 

Tekst i fot. Rafał Polak/Kancelaria Sejmiku

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9