Zadwórze 1920-2018

DSC 7541

Bitwa pod Zadwórzem...Bitwa - legenda, bitwa – symbol niezłomności i wielkiego patriotyzmu. Bój pod Zadwórzem to nie tylko „Polskie Termopile”, ale także bezprzykładna lekcja patriotyzmu, wierności ideałom – Bóg – Honor - Ojczyzna. Wierności, za którą kilkuset młodych ludzi zapłaciło życiem. Bez ofiary i determinacji żołnierzy Zadwórza i wszystkich, którzy stanęli do walki o wolność nie byłoby dziś nas tutaj, nie byłoby Niepodległej. Gdyby nie Zadwórze, Lwów i Warszawa to nieludzka ideologia zalałaby całą Europę. W wielu głowach - jak podkreślał prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek - ta ideologia niestety nadal siedzi. Tylko czy współczesna Europa pamięta o tym? Czy zdje sobie sprawę, że byłaby wielką radziecką republiką z nieludzkim systemem polityczno-ustrojowym?

W życiu każdego człowieka bardzo istotny jest patriotyzm, który współcześnie nie wymaga ofiar, wymaga jednak zaangażowania, poświęcenia i pamięci. Zobowiązani jesteśmy naszym postępowaniem dawać ciągłe świadectwo, że ofiara Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę nie poszła na marne. Ci, którzy polegli w nierównej walce, dali nam przykład, z którego powinniśmy czerpać wzory postaw dla obecnych i przyszłych pokoleń. Czujemy się zobowiązani, by kultywować i upamiętniać historyczne wydarzenia, ponieważ one kształtują w nas pokłady polskości, zakorzeniając najwyższe wartości.

Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe, ponieważ obchodzimy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po raz pierwszy w obchodach rocznicy pod Zadwórzem wzięło udział Wojsko Polskie, które wystawiło Kompanię Honorową Wojska Polskiego. To już nie były skromne uroczystości, 18 sierpnia 2018 r. rocznica Zadwórza nareszcie otrzymała oprawę, na którą zasługiwała od samego początku. Apel poległych, salwa honorowa i mundury polskiego żołnierza - tego tutaj nie widziano od czasów II Rzeczpospolitej. Odczytane zostały listy od marszałka Sejmu i ministra obrony narodowej.

Uroczystości w Zadwórzu miały charakter państwowy, obecni byli m. in. poseł Anna Czerwińska - przewodnicząca Parlamentarnego Zespółu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele wojska polskiego i ukraińskiego, administracji rządowej Lwowa, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz, Komendant Główny Związku Strzeleckiego Marek Matuła, Komendant Okręgu Południowo-Wschodniego Związku Strzeleckiego Marek Strączek, weterani II wojny światowej, liczni Strzelcy z Rzeszowa, Sędziszowa Małopolskiego, Lwowa, grupa uczestników uroczystości ze Stalowej Woli, Przemyśla, Polacy ze Lwowa, mieszkańcy Zadwórza. Samorząd Województwa reprezentowali Piotr Pilch - członek zarządu województwa, radny województwa Stanisław Bartnik oraz Izabela Fac z Kancelarii Sejmiku, reprezentująca przewodniczącego sejmiku Jerzy Cypryś.

Uroczystości zadwórzańskie poprzedziło złożenie wieńców i kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich na Łyczakowie oraz zniczy w kwaterze żołnierzy Zadwórza. Tam też dowódca Strzelca ze Lwowa otrzymał awans na wyższy stopień oficerski Związku Strzeleckiego. Na grobach żołnierzy w tzw. kwaterze zadwórzańskiej, gdzie pochowany jest m. in. ód nich dowódcę batalionu kpt. Bolesława Zajączkowskiego,

 Fot. Izabela Fac Fac/Kancelaria Sejmiku

 • DSC_7428
 • DSC_7429
 • DSC_7430
 • DSC_7431
 • DSC_7434
 • DSC_7435
 • DSC_7436
 • DSC_7437
 • DSC_7438
 • DSC_7439
 • DSC_7440
 • DSC_7442
 • DSC_7443
 • DSC_7444
 • DSC_7445
 • DSC_7446
 • DSC_7448
 • DSC_7449
 • DSC_7450
 • DSC_7451
 • DSC_7452
 • DSC_7454
 • DSC_7457
 • DSC_7458
 • DSC_7459
 • DSC_7461
 • DSC_7462
 • DSC_7464
 • DSC_7465
 • DSC_7466
 • DSC_7467
 • DSC_7471
 • DSC_7472
 • DSC_7473
 • DSC_7474
 • DSC_7476
 • DSC_7477
 • DSC_7478
 • DSC_7480
 • DSC_7481
 • DSC_7482
 • DSC_7486
 • DSC_7487
 • DSC_7490
 • DSC_7491
 • DSC_7495
 • DSC_7497
 • DSC_7498
 • DSC_7500
 • DSC_7505
 • DSC_7507
 • DSC_7508
 • DSC_7511
 • DSC_7512
 • DSC_7513
 • DSC_7514
 • DSC_7515
 • DSC_7518
 • DSC_7520
 • DSC_7523
 • DSC_7527
 • DSC_7529
 • DSC_7532
 • DSC_7533
 • DSC_7534
 • DSC_7536
 • DSC_7537
 • DSC_7538
 • DSC_7539
 • DSC_7540
 • DSC_7541
 • DSC_7542
 • DSC_7543
 • DSC_7544
 • DSC_7545
 • DSC_7546
 • DSC_7547
 • DSC_7548
 • DSC_7549
 • DSC_7550
 • DSC_7551
 • DSC_7552
 • DSC_7553
 • DSC_7554
 • DSC_7555
 • DSC_7556
 • DSC_7558