„Miłosierdzie to podróż z serca do rąk” - ks. Stanisław Słowik nagrodzony

17Jego nazwisko od 25 lat nierozerwalnie związane jest dziełami miłosierdzia w diecezji rzeszowskiej. Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej to człowiek instytucja, człowiek – symbol. Podczas obrad XXVII Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego, który miał miejsce 24 marca 2018 r., otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, przyznawaną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Było to uhonorowanie pracy ks. Słowika oraz setek ludzi związanych z Caritas.

Sejmik poprzedziła Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, której przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. W homilii mówił o szczególnej potrzebie troski o dzieci niepełnosprawne jeszcze nie narodzone, które nie mogą się same bronić. Wiele miejsca także poświęcił Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej – pielęgniarce i prekursorce pielęgniarstwa domowego, współpracowniczce kardynała Karola Wojtyły, której beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Tak jak św. Adama Chmielowskiego nazywamy bratem naszego Boga, tak o Hannie Chrzanowskiej mówimy, że była siostrą naszego Boga – mówił biskup.
Początek sejmiku stanowiła uroczystość wręczenia Dyrektorowi Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławowi Słowikowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Jako pierwszy, głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś. Sejmik Województwa Podkarpackiego ma taką niezwykłą odznakę, którą stara się honorować osoby, które tworzą historię naszego regionu. Jednym z takich ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, jest ksiądz Stanisław Słowik - mówił przewodniczący Cypryś. Odczytując laudację marszałek województwa Władysław Ortyl zwrócił uwagę na ponadprzeciętną aktywność uhonorowanego w pracy na rzecz osób potrzebujących. Odznaka, pamiątkowy grawerton oraz piękny szklany słowik – dzieło Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – zostały następnie wręczone wzruszonemu ks. Słowikowi. Praca w Caritas jest pracą zespołową. I dlatego za wszystko, wszystkim bardzo dziękuję. Miłosierdzie to podróż z serca do rąk – tak mówił św. Franciszek. Jeśli się udało, że to miłosierdzie dociera do rąk, chwała za to Panu Bogu – mówił ks. Słowik.
Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego to organizowane od 1992 r. szczególne spotkanie osób zaangażowanych w pracę na rzecz niepełnosprawnych: przedstawicieli urzędów i placówek medycznych, działaczy społecznych, polityków, lekarzy i pielęgniarek, duchownych, a także samych niepełnosprawnych. W sumie w tegorocznym sejmiku udział wzięło ok. 200 osób. Głównym tematem tegorocznych obrad była rehabilitacja w przeszłości i przyszłości. Prof. dr hab. Andrzej Kwolek – konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji i jeden z pomysłodawców sejmiku rehabilitacyjnego, przedstawił sposoby rehabilitacji w przeszłości oraz najnowsze metody stosowane w tej dziedzinie medycyny.
Po wykładzie nastąpiła otwarta dyskusja w nawiązaniu do referatu i możliwość zadawania pytań. Bardzo ważnymi wystąpieniami były głosy ludzi z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Wykorzystując obecność przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pytali o sprawy formalne związane z rehabilitacją.
Sesja zgromadziła wielu gości, wśród których znaleźli się parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska oraz Wojciech Buczak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, radnych województwa reprezentowała Ewa Draus, obecni byli przedstawiciele wielu samorządów, organizacji pozarządowych. Organizatorami Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego byli: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – Oddział w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Fundacja Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Z inicjatywy księdza Stanisława Słowika powstały na terenie Podkarpacia liczne placówki dla osób najbardziej potrzebujących oraz niepełnosprawnych, m.in.: Domy Pomocy Społecznej w Chmielniku i Cmolasie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Kolbuszowej, Różance i Ropczycach, Środowiskowe Domy Samopomocy w Tyczynie i Zaczerniu, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze w Jaśle i Głogowie Małopolskim. Od lat w Bieszczadach funkcjonuje Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach. Jedną z najnowszych inicjatyw jest Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach. Kolejne, którym patronuje ks. Słowik to także Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Stacje Opieki Caritas w Tyczynie, Kątach i Ropczycach, Centrum Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Dom Samotnej Matki w Rzeszowie oraz kuchnie dla ubogich w Rzeszowie i Jaśle.


Tekst: Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku, Fot. Michał Mielniczuk/Biuro Prasowe UMWP

 • 01
 • 02
 • 03
 • 03a
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33