Nowe auta dla podkarpackiej policji

P1180971Na syrenach i sygnalizacji świetlnej 45 nowych samochodów policyjnych wjechało na parking przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Tutaj 27 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste przekazanie ich policji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Wicewojewodę Podkarpackiego Piotra Pilcha oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. ins. Henryka Moskwę. W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, komendanci miejscy i powiatowi, do który jednostek trafiły nowe pojazdy.

Nowe samochody o wartości ponad 3,2 mln zł zostały zakupione do komend, komisariatów i posterunków policji na Podkarpaciu. Jest to efekt współdziałania władz państwowych i samorządowych. 30 radiowozów w połowie sfinansowały samorządy powiatów, miast i gmin, 15 kolejnych radiowozów zostało kupionych w ramach rządowego „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Podkreślił, że: Policja musi wzmacniać się technicznie. To zapewnia skuteczną służbę, ale też – co ważne – to szansa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Na co dzień policjanci na Podkarpaciu podejmują setki interwencji. Często narażają swoje zdrowie, a nawet życie. To oczywiste, że ich powodzenie zależy od tego jakim sprzętem dysponują. Ważne, aby był niezawodny.

Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch powiedział: Plan modernizacji Policji staje się faktem. W ciągu czterech lat Państwo Polskie na Policję przeznaczy 6 miliardów złotych.  W większości będą to środki przeznaczone na budowę i modernizację nowych komend, ale też na wymianę sprzętu i samochodów. Podziękował przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie oraz pogratulował działań na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego mówił do zgromadzonych: Dziękuję Wam drodzy policjanci za to, że Podkarpacie jest regionem bezpiecznym. To jest efekt tego, że swoją pracę wykonujecie z pasją i sercem. Z Waszą pracą związana jest jakość życia, która należy do jednych z inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Jakość życia to także właśnie bezpieczeństwo, na którego straży stoicie.

Kluczyki do samochodów odebrali policjanci, którzy będą zasiadać za kierownicą nowych radiowozów, a pojazdy poświęcił duszpasterz Podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman.

Samochody, które zostały w połowie sfinansowane przez samorządy trafiły do komend miejskich w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz komend powiatowych w Jarosławiu, Jaśle, Leżajsku, Lubaczowie, Mielcu, Sanoku, Strzyżowie i Stalowej Woli.

„Program Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020”, który został uchwalony w grudniu 2016 r., przewiduje że w ciągu czterech lat blisko 6 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na Policję. Środki przeznaczane będą w dużej mierze na inwestycje. Tylko na Podkarpaciu na budowę nowych komend i komisariatów oraz remonty i termomodernizację policyjnych obiektów wydatkowanych zostanie blisko 74 mln złotych. Ze środków Programu kupowane będą też nowe pojazdy, uzbrojenie, wyposażenie specjalistyczne funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyczny i łącznościowy. Program przewiduje również wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników policji.

Tekst i fot.: Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku

 • P1180967
 • P1180968
 • P1180971
 • P1180972
 • P1180973
 • P1180975
 • P1180976
 • P1180977
 • P1180978
 • P1180979
 • P1180986
 • P1180987
 • P1180989
 • P1180991
 • P1180994
 • P1180995
 • P1180997
 • P1180999
 • P1190001
 • P1190002
 • P1190003
 • P1190005
 • P1190006
 • P1190011
 • P1190013
 • P1190016
 • P1190020
 • P1190021
 • P1190022
 • P1190027
 • P1190029
 • P1190030
 • P1190034
 • P1190035
 • P1190038
 • P1190039
 • P1190040
 • P1190042
 • P1190044
 • P1190045
 • P1190047
 • P1190048
 • P1190049
 • P1190050
 • P1190054
 • P1190057
 • P1190058
 • P1190060
 • P1190063
 • P1190064
 • P1190067
 • P1190071
 • P1190072
 • P1190073
 • P1190075
 • P1190076
 • P1190080
 • P1190085
 • P1190088
 • P1190097
 • P1190098
 • P1190101
 • P1190103