Spotkanie z samorządowcami z Ukrainy

IMG 9652W piątek 24 listopada z samorządowcami z obwodów czerkaskiego, czernihowskiego, kijowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, winnickiego i żytomierskiego spotkał się Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, który opowiedział lokalnym deputowanym o funkcjonowaniu podkarpackiego samorządu.

Wizyta deputowanych była jednym z elementów realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju RP projektu pomocy rozwojowej dla Ukrainy pod nazwą „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów” w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Misją projektu jest wsparcie Ukrainy w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa. Projekt składa się z dwóch głównych komponentów skierowanych do administracji centralnej oraz wybranych ukraińskich regionów, czyli usprawnienia procesu decentralizacji i realizacji polityki rozwoju regionalnego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności władzy centralnej oraz wsparcia rozwoju gospodarczego poprzez działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.

Wiodącymi partnerami Ministerstwa Rozwoju w realizacji projektu były dwie agencje państwowe: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ. W realizację projektu zaangażowane były inne podmioty, a w szczególności samorządy wybranych polskich miast i województw, mające partnerskie związki z miastami i regionami Ukrainy.

Tekst: Justyna Róg/Kancelaria Zarządu, Fot. Sebastian Kieszkowski/Biuro Prasowe UMWP

 • IMG_9606
 • IMG_9608
 • IMG_9609
 • IMG_9610
 • IMG_9615
 • IMG_9616
 • IMG_9619
 • IMG_9621
 • IMG_9623
 • IMG_9628
 • IMG_9629
 • IMG_9633
 • IMG_9637
 • IMG_9639
 • IMG_9641
 • IMG_9643
 • IMG_9647
 • IMG_9649
 • IMG_9651
 • IMG_9652
 • IMG_9653
 • IMG_9654
 • IMG_9655
 • IMG_9657
 • IMG_9658
 • IMG_9659
 • IMG_9661