Marek Strączek - "strzelecki" zasłużony i sesja sejmiku z Niepodległą w tle

06Wręczenie Markowi Strączkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz decyzja o nadaniu tego prestiżowego tytułu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu –  to główne punkty nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa, która odbyła się 27 listopada 2017 roku.  Uroczysta sesja zgromadziła wielu gości, wśród których znaleźli się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele władz kościelnych, służb mundurowych, związku „Strzelec” oraz młodzież z wielu miejsc Podkarpacia.

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Te słowa wybitnego poety Zbigniewa Herberta doskonale  oddają sens, jaki kryją w sobie dokonania, za które nagradzamy dziś pana Marka Strączka Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Nasz nowy Zasłużony od lat działa na płaszczyźnie społecznej, dbając o upamiętnienie i uhonorowanie bohaterów przeszłości oraz wydarzeń ważnych dla kształtowania historii i tożsamości Polski i Polaków – powiedział w laudacji na cześć nowego zasłużonego marszałek Władysław Ortyl, przedstawiając jego sylwetkę i dokonania.  

 

Marek Strączek od urodzenia związany jest z Rzeszowem. Przez trzy kadencje był radnym miasta Rzeszowa. Od lat jest członkiem  Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej. Od lat jest Dowódcą Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Od wielu lat działa na płaszczyźnie społecznej, w 1990 roku był współzałożycielem NSZZ „Solidarność”. Najważniejszym punktem jego działalności społecznej jest jednak dbanie o pielęgnowanie pamięci o historii, a tym samym patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń.

To właśnie Marek Strączek w 1991 roku był współzałożycielem Związku Strzeleckiego „Strzelec”, organizacji proobronnej, kształcącej polską młodzież w duchu patriotyzmu i służby Ojczyźnie. Od wielu lat jest organizatorem wielu uroczystości patriotycznych. Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika – Krzyża „Ofiarom Komunizmu”, który w centralnym punkcie stolicy Podkarpacia - na Placu Śreniawitów upamiętnia ofiary komunistycznego terroru. Jego działalność widoczna jest podczas wielu ważnych uroczystości i rocznic patriotycznych na Podkarpaciu, bo to właśnie on i jego związek je współorganizuje. Wśród uroczystości tych są co roku:  rocznica śmierci płk L. Lisa-Kuli (jedna z trzech największych uroczystości strzelecko-legionowych w Polsce), rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, obchody napaści sowieckiej na Polskę, Święto Niepodległości. Co roku organizuje wyjazdy do Zadwórza k. Lwowa w rocznicę bitwy z roku 1920, nazwaną „Polskimi Termopilami”.  Marek Strączek w latach 2002-2011 był Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję Dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Obejmuje on teren województwa podkarpackiego i zrzesza ponad 1800 strzelców i orląt.

 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, głównego twórcy II Rzeczypospolitej są kwintesencją działań, jakie podejmuje nasz Zasłużony. Bez szacunku dla przeszłości, bez uczenia o niej nie ma szansy na piękną przyszłość – mówił podsumowując marszałek Ortyl.

Jestem wzruszony i zaszczycony. Bardzo dziękuję za ten zaszczytny tytuł. Traktuje go jako uhonorowanie pracy nie tylko mojej, ale wielu osób ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, które działają na rzecz rozbudzania patriotyzmy, wychowania kolejnych pokoleń w duchu hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” - dziękował za przyznanie odznaki honorowej Marek Strączek. 

W czasie sesji radni przez aklamację wyrazili zgodę na przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu – Metropolicie Lwowskiemu.

Równie jednogłośnie sejmik województwa przyjął także stanowisko wyrażające poparcie dla działań i inicjatyw służących ochronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Sejmik przyjął stanowisko wyrażające poparcie dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” .

Jacek Kotula, radny województwa, działacz ruchu prolife - Jako radni województwa chcemy wyrazić poparcie dla Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” i przygotowanego przez Komitet projektu ustawy o zmianie ustawy ze stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. To nasz obowiązek jako radnych. Jednocześnie chcemy stwierdzić, że osoby chore  i niepełnosprawne maja takie samo prawo do życia  jak i osoby zdrowe.       

Radni byli także jednomyślni przy przyjmowaniu Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji nadchodzącej 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Stanowisko podczas sesji zaprezentował rady Stanisław Bartnik. Czytamy w nim między innymi: Radni Województw Podkarpackiego wyrażają wdzięczność autorom tamtego dziejowego sukcesu oraz doceniają znaczenie wielkiego jubileuszu Niepodległej dla współczesnych mieszkańców naszego regionu i Polaków na wszystkich kontynentach.   

Podczas sesji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaprezentowała podjęte do tej pory oraz planowane inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Województwie Podkarpackim. W trakcie sesji przedstawione zostały także  działania rządu i samorządu na rzecz bezpieczeństwa publicznego podejmowane w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.   

W trakcie sesji przedstawiony został kalendarz samorządu województwa na 2018 rok. Jest on zainspirowany 100-leciem odzyskania niepodległości, na 12 kolejnych kartach pojawiają się motywy orła powstałe w 20-leciu międzywojennym oraz postacie, miejsca i wydarzenia ważne dla odzyskania niepodległości oraz czasu międzywojnia w południowo-wschodniej Polsce. Kalendarz powstał z inspiracji marszałka Władysława Ortyla, przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Tekst: Aleksandra Gorzelak -Nieduży,

Fot. Michał Mielniczuk/Biuro Prasowe UMWP

 • 01
 • 02
 • 02a
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 11a
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 19a
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 98
 • 99
 • A88A9867
 • A88A9929
 • A88A9938
 • A88A9953
 • A88A9955
 • A88A9962
 • A88A9964
 • A88A9965
 • A88A9970
 • A88A9976
 • A88A9991
 • A88A9998