Rocznica napaści sowieckiej na Polskę

w1„Kresowi bohaterowie uczą nas, że miłość Boga zawsze łączy się z miłością Ojczyzny” – mówił ks. Sławomir Zych podczas Mszy św. za Ojczyznę w 78 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Po Eucharystii odbył się marsz modlitewny pod Krzyż Ofiar Komunizmu. 17 września 2017 r., w Światowym Dniu Sybiraka, o godz. 18.30 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 78 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyło pięciu księży: ks. Władysław Jagustyn – duszpasterz rzeszowskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Inwalidów Wojennych i rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ks. Adam Podolski – duszpasterz Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, ks. Ryszard Tokarz – proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, ks. Sławomir Zych – adiunkt w Ośrodku Badań nas Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i ks. Stanisław Szcząchor – duszpasterz diecezjalny Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Obecni byli pzredstawiciele wojewody, posłowie Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, przedstawiciele służb mundurowych, środowiska kombatanckie, mieszkańcy Rzeszowa, młodzi ze "Strzelca".

W Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Sybiracy, kombatanci, żołnierze, dyrekcje, nauczyciele i uczniowie szkół oraz kilkanaście pocztów sztandarowych. Podczas Mszy św. na ołtarzu znajdowały się relikwie męczennika komunizmu – bł. ks. Władysałwa Findysza (relikwie zostały wprowadzone do parafii św. Krzyża 17 września 2016 r.).

Homilię wygłosił ks. Sławomir Zych. Dzisiaj, w niedzielny wieczór, niemal w atmosferze mickiewiczowskich „Dziadów” przychodzimy do świątyni, aby wyznać wiarę w świętych obcowanie i przywołać bohaterskich obrońców Kresów Polski – mówił ks. Zych. Przytoczył on świadectwa naocznych świadków wydarzeń z 17 września 1939 r., m.in. Karoliny Lanckorońskiej (we wrześniu 1939 r. mieszkała we Lwowie, gdzie wykładała historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza). Ksiądz Zych, odwołując się m.in. do wypowiedzi ks. Piotra Skargi i kard. Stefana Wyszyńskiego, wiele miejsca poświęcił powinnościom wobec Boga i Ojczyzny podkreślając, że miłość do Boga łączy się z miłością do Ojczyzny: „Miłości Boga i Ojczyzny uczą nas bohaterowie Kresów. (...) Kresowi bohaterowie uczą nas, że miłość Boga zawsze łączy się z miłością Ojczyzny. Krwią potwierdzili to, co napisał wcześniej polski wybitny polityk i mąż stanu Roman Dmowski: Katolicyzm nie jest żadnym dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie”. Wyrażając nadzieję na wierność Polaków Bogu i Ojczyźnie kaznodzieja przywołał fragmenty „Psalmu rodowodowego” współczesnego poety Jacka Kowalskiego: „Ja się zowę rzeką podziemną, / Bóg jest ze mną, orzeł nade mną; / Choć się skryję, to wypłynę, / A bądź pewien, że nie zginę”.

Po Mszy św. zgromadzeni, na czele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przeszli w modlitewnej procesji pod Krzyż Ofiar Komunizmu na placu Śreniawitów. W czasie drogi ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i ks. Stanisław Szcząchor odczytywali kolejne wezwania Litanii Narodu Polskiego. Po odśpiewaniu hymnu uczestnicy marszu złożyli pod krzyżem wieńce i znicze.

Organizatorem uroczystości rocznicowych był Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie przy współpracy z parafią św. Krzyża w Rzeszowie, rzeszowskim okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.

  • w1
  • w2
  • w3
  • w4

Tekst i fot. Ks. Toamsz Nowak/Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Źródło: www.diecezja.rzeszow.pl