WOJCIECH BUCZAK

WOJCIECH BUCZAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

buczakPrzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 16 lipca 2013 roku. Przewodniczący Komisji Głównej. Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji.

Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.

Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność", członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". Prezes Stowarzyszenia Komitet Społeczny Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

W I kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego był Przewodniczącym Klubu Radnych AWS i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, w III kadencji Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Zawodowo związany z Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność", gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu.

Wcześniej pracował jako specjalista konstruktor w Zakładzie Badawczo Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów".

Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Honorowy Obywatel Sokołowa Młp.

Magister inżynier mechanik, specjalność technologia budowy maszyn. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, studia ukończył w 1980 r.

Prywatnie, żonaty, troje dzieci, troje wnucząt. Hobby: turystyka, narciarstwo.