Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił dodatkowy nabór na Delegatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym powiaty:

W załączeniu: